• Fur Affinity Forums are governed by Fur Affinity's Rules and Policies. Links and additional information can be accessed in the Site Information Forum.

Recent content by hologrammaton

 1. hologrammaton

  AI-generated fursonnas/furry art

  AI? Generating? Generative AI... Creations generated by Generative AI? haaa.. haa.. ha... ahaha...Ha... Hahahahahaha AHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHA H̷̞͎͓͟ͅA̸͚̭͟H̘̝̭͢A̛̳͔͈̳͙̦̙̼͘H̶̸̼̯͜A͔̣̗̠͢H̪̞A̷̦̮͓̘̖̟̦͢H̡̩̳͢A̭̬̙̯̗̫̞͞H̷̲̱͖͉̙̙̕͝ͅA̡̰͎͕̳̝̺͢H̸̦̻̤̱̜̲A҉̺̼̹͈̩̤́͜ Don't be silly, that's impossible
 2. hologrammaton

  The furry above you has been grounded. Why?

  tucking a polo shirt into jorts
 3. hologrammaton

  What type of weapons does your fursona use?

  >QUERY: unit armament RMAMNTSYSDTLS.bat IN͉̥͘P̡̻̻̟͎̜U̱̠͉̭͇̥͞T̠̯̖̦̟̝ ̸͉̰͚̺̺P̛̙̬̦̦̯͕A̺Ș̲͠ >ECHO: unit "RENFIELD" armament loadout 1. space 2. time 3. data 4. memory 5. soul 6. sanity 7. insanity
 4. hologrammaton

  Predators and Prey

  d҉̱a̶̠͎̺͇y?͈͎̰?̠̮̗?͓̝͝?̯͞ͅ:̜͜ ̸̣̘͉̖̫̤̪h҉̲̞x̝͕w̦͍ ̡̙̭͕͉̬͍t̮͙̟̰͞h̨̤͈̯e͏̬y̗̞͕ ̭̹̣̯ͅj̖̙̙u̝̦̹͓̫̜͝d̙͇̻ͅg̱͓̰̰̤̜e,̨͈̗̥͍̺ ̠̺͙̯̜̳͇̀a̢̯͙̟ ̷̠l̞̜i̦̹̥br͎̪a̗̪̝̞͙͉͠ṟ̰͡y͚̮̻͓ͅ by̝ ̧̪̻i̷̼̰̟̯̩t̝̕ś̞ ̼̭̮̩r̦x͇̖̮͕x̖f̹͓̺ -1 E̜V͖̬̳̬̞̰ͅE͍̲̥͜R̨Y̗̞T͓̲H͈͙̲͔̺ͅͅḬ̯͙̠͍̱̩͠N̷̠͎̖̱̱G̥̥ ̴̝̖͙͚I̠͉͇S͈̩̼ ̢͕̻M͈Y̳͚̖̟͚̠̬...
 5. hologrammaton

  Has anyone seen Keefur?

  404 Not Found
 6. hologrammaton

  show me pics of your fursona!

  d r i p p i n g
 7. hologrammaton

  Predators and Prey

 8. hologrammaton

  Survey - Orientation and furries in general

  >QUERY=checkstat d:\\mxting_drxve.dll >ECHO=d:\\mxting_drxve.dll status=『DEAD』 >ERROR=drive d:\\ not found; deleted on 99/99/9999
 9. hologrammaton

  Quotes that you like

  "WITH STRANGE EONS, EVEN DEATH MAY DIE" ーLOVECRAFT, HOWARD P.
 10. hologrammaton

  What are your hobbies?

  >hunger >longing >.dll >.222 >Ω
Top