• Fur Affinity Forums are governed by Fur Affinity's Rules and Policies. Links and additional information can be accessed in the Site Information Forum.

Alys_0_0

Tea thief <3 She/Her <3 POTATO QUEEN
I FAILED MY OMELETTE!!
 

ben909

TFTGed beevee... that did not go as planed
IS THIS STILL GOING ON?!
 

MadKiyo

Imma bat in yer rafters
RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

*flies around knocking stuff over*
 

Stray Cat Terry

테리 / 特里 / テリー
M-

(You've either became deaf by the extreme shouting or the shouting itself have exceeded the frequency of your ability of catching it, or both.)
 

Guifrog

Blue Frog
THE LONGEST WORD IN THE ENGLISH DICTIONARY

SECOND LONGESt!!


FLOCCINAUCINIHILIPILIFICATION!!!!!!!!!!!!
リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ!!!
Kinda cheating as the concept combines different words, but I got it from this guy in Akita when we were on about longest words in each one's languages
 

Punk_M0nitor

Resident Edgelord
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 

Player

A (Genocidal) crusader protogen with powers
BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE̶͓̱͙̬̓Ẹ̶̦̀̂E̷̮̹̯̖͗̇̓Ę̵̭͚̜̾̂E̸͔̍̿E̵̥̳̬̓̆͆Ē̵͈̜̐͝E̵̞̽̽́Ḙ̷̣͚̈̀́͝E̶̡̢̪̔̀͠Ȩ̵̣̞̫͌̋Ę̶̨̢̈̉Ę̵̫̑̑͝Ĕ̷̙̳͜E̵͕̓E̷͈͉̊͛́͝Ȩ̶͙͔́ͅE̷͙̳̒̃͜͠͝Ḝ̸̟͙̀̆E̸̺̮̺̮̊̀̅̀E̷͔̝͓͒E̴͠ͅE̴͉̯͖͝E̵͙̩̒Ẽ̴̹̱E̵̱͋Ë̷̡̖́͘͜ͅE̵͓͙̒̃͜E̵̢̺̳̓͂Ě̵̻̥͖̖̀È̷͕͉͑Ę̵͉̲͉̈́̉Ḛ̶̏͂́E̴̫̍̄͐E̷̝͊͝E̴̳̤͗͛̍͝É̴̹̲̳̣̐͘E̷̟̯̚E̸̖͚̋E̴͈̠̹̟͑̒E̶̛̬̬̱͌Ě̵̢͖̘Ẽ̷̛͙̮̽͜͝Ę̵͚̻͑̀Ę̴̼͚̑͌͛̒È̴̺E̷̥̻̍͝͝E̸͓͉̍̈́͘Ẻ̵̘͚̉̾͜E̸̜̦̠̬̊̊̀͘E̸̢̫͗͌̓͝Ė̴̗̣̠E̷̝̭͝E̶̙̐̍͗͝Ë̶̢̘̺́̀͗E̶̡̩̠͆̏̕ͅÈ̷̛͓̺̩͂̕Ë̷͇́E̵̛͇ͅE̸̪͗͠͝Ė̴͓E̵͕͈̠̭̽̐̔̓E̷̖͎̒E̷̍̆͜͜E̷̟̤̰͂̕Ě̸̘̘̬̇̒E̸͓͊̕̕E̸̡̪̠̾̀E̵͙͑͗͘E̴͔̐̂̄E̴̢͒̃̚E̷͈̅͘͝͠Ȇ̷̦͙Ê̵̡̩̫̼͐̍̃Ĕ̸̯̬͖̾̏Ê̸͜E̸̡̟̗̾̑̕E̴͓̟̠̾Ë̴͉̱̮̻́E̴̪̖͌Ë̶͙́̂̒̿È̶̪̻̯̣E̶̲̭̺̓̔̿͗Ḛ̴̓͌̈͒Ę̴͐̈́̈́̀Ē̴͇̟̦̔̎̾Ę̸͖͕͕̌̃̈̾Ḛ̶̿͊̈Ḙ̶̱͔͎͐Ĕ̷̫̺̪̽E̵̢̍͂͝͝E̵̡̱͈̾E̷͙̝̬̓E̸̹͎̊͊̕Ẽ̴̡̗͇͖E̴͓͆̾E̶̝͉͚̭͛E̸͈͈͚̅E̶͓̱͙̬̓Ẹ̶̦̀̂E̷̮̹̯̖͗̇̓Ę̵̭͚̜̾̂E̸͔̍̿E̵̥̳̬̓̆͆Ē̵͈̜̐͝E̵̞̽̽́Ḙ̷̣͚̈̀́͝E̶̡̢̪̔̀͠Ȩ̵̣̞̫͌̋Ę̶̨̢̈̉Ę̵̫̑̑͝Ĕ̷̙̳͜E̵͕̓E̷͈͉̊͛́͝Ȩ̶͙͔́ͅE̷͙̳̒̃͜͠͝Ḝ̸̟͙̀̆E̸̺̮̺̮̊̀̅̀E̷͔̝͓͒E̴͠ͅE̴͉̯͖͝E̵͙̩̒P
 

MadKiyo

Imma bat in yer rafters
AAA.png
 

sleepy kitty

(◡‿◡✿) ꪑꫀꪮ᭙
WHY DID MY INSTACART SHOPPER BUY ME WHITE STRAWBERRIES??! AAAAAAAAAA!!!!
 
Top